Odchov / Progeny

Ačé Apanta rei

SÚCHNO 45485, 4.5.2003, a normal, výborná, SchH 1, SVV 2, IPO 3, 5JU5/45 P I.tr.

(Portos Zlodej slnečníc x Harmi Eqidius)

 

Fado Apanta rei

HD A, ED A, SVV 1

(Norman Eqidius x Ačé Apanta rei)

Fida Apanta rei

HD A, ED A

(Norman Eqidius x Ačé Apanta rei)

 

 

 

 

 

Fatty Apanta rei

HD A, ED B

(Norman Eqidius x Ačé Apanta rei)

 

 

 

 

 

Champo Apanta rei

(Ellute v.Mohnwiese  x Ačé Apanta rei)

 

Charon Apanta rei

HD/ED A, VD, SVV 1 (100,82,100), 5CU5/45 N II.tr

(Ellute v.Mohnwiese x Ačé Apanta rei)

 

 Champi Apanta rei

HD/ED A, VD, SVV1, IPO 1, 5CV1/p II.tr.

(Ellute v.Mohnwiese x Ačé Apanta rei)

 

 

Chalka Apanta rei

HD A, ED A, D, SVV 1, 5CV5/45 P I.tr.

(Ellute v.Mohnwiese x Ačé Apanta rei)

 

Chimi Apanta rei

HD A, ED A, IPO 1, 5CU5/45 P I.tr

(Ellute v.Mohnwiese x Ačé Apanta rei)

 

 

 

 

 

 

 

Igar Apanta rei

(Zender v.Lusondai x Ačé Apanta rei)

Igan Apanta rei

(Zender v.Lusondai x Ačé Apanta rei)

 

Ingi Apanta rei

(Zender v.Lusondai x Ačé Apanta rei)

 

 

Jago Apanta rei

(Tyson v.d.Schiffslache x Ačé Apanta rei)

Jagír Apanta rei

(Tyson v.d.Schiffslache x Ačé Apanta rei)

 

Koda Apanta rei

HD A, ED A, SVV 1

(Vito Ja-He x Ačé Apanta rei)

kodapostoj

Namy Apanta rei

(Baxter Vikar x Ačé Apanta rei) 

 

 

 

 Napi Apanta rei

HD/ED A, BH, FPr 1, IPO-V, ZVV 1

(Baxter Vikar x Ačé Apanta rei)