Volám sa Marianna Virgalová. Kynológii sa venujem od svojich deviatich rokov, od roku 1985.  Mnoho športových priateľov ma pozná pod mojim dievčenským menom Petrušková. So svojimi psami Lex Egidius, Arne Egidius a Ačigo Apanta rei som sa v 90.rokoch zúčastnila Majstrovstiev SR, kvalifikačných pretekov o postup na Majstrovstvá sveta  a medzinárodných C.A.C.I.T. pretekov. Mojim najväčším úspechom bolo 3.miesto na Majstrovstvách SR FCI v roku 1993 (94, 94, 88) a reprezentácia Slovenska na Majstrovstvách sveta FCI so psom Lex Egidius  v roku 1993 v Belgicku (87,89, 88). 

Od roku 1993 mám svoju vlastnú chovateľskú stanicu Nemeckého ovčiaka s názvom „Panta rei“. Jej zakladateľkou bola fenka Arne Egidius. Po preregistrácii v medzinárodnom registri FCI mám od roku 2000 nový názov CHS „Apanta rei“.

 Výcvik a chov psov je moja veľká vášeň. Preto sa tejto činnosti venujem profesionálne, a to hlavne:

 • nácviku poslušností
 • príprave psov na skúšky SVV, alebo IPO
 • uchovňovanie jedincov – príprava psov na bonitácie

Okrem toho poskytujem tieto služby:

 • hotel pre psov – celoročne
 • predaj krmív a kynologických potrieb
 • odborné poradenstvo

. . . . . . . 

My name is Marianna Virgalova and I have been doing cynylogy since 1985 when I was 9 years old.   Most of my friends from the sport area knows me under my maiden name Petruškova.  During the 90s, I was participating several times with my dogs Lex Egidius, Arne Egidius and Acigo Apanta Rei in Slovaki Republic Championship as well as in the  international C.A.C.I.T

My best result was the 3rd place on the Slovak Republic Championship FCI in 1993 (94,94,88) and representing Slovakia on the World Championship of all the races with my dog Lex Egidius in 1993, Belgium (87,89,88)

Since 1993 I have my own breeding station of the German Shepard called „ Panta Rei“.  Female Arne Egidius was the founder of this breeding station.  After the reregistration in the international register FCI, I have new name „Apanta Rei“ since 2000.  

Training and the breeding is my great passion that is the reason why I do it in a proffesional way, focusing on:

 • Training of the obedience
 • Preparation of the dogs for the SVV or IPO exams
 • Preparation for the bonitation

 

Besides I offer to my clients:

 • Hotel for the dogs, during the whole year
 • Sale of the feedstuff and cynological needs
 • Seminars
 • Profesional advice