VÝCVIK PSOV A SÚŤAŽE / DOG TRAINING AND COMPETITIONS

V tejto sekcii máte možnosť nájsť potrebné informácie týkajúce sa:

a) VÝCVIKU PSOV / DOG TRAINING

 

b) VIDEÁ Z TRÉNINGOV / VIDEO OF TRAINING 

 

c) SEMINÁRE

 

d) VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ / COMPETITIONS